diavoorstelling

maakt ruimte

Analyse kaart Staatsmijn Emma sloop en vervanging 1973
Keukentje
Voorgevel boerderij Hartwerd
Knipsel van artikel
Maquette ontwerp overbrugging