werkwijze

werkwijze

Context
Voordat Atelier Noord-Zuid begint, stelt het vast in welke context de vraag relevant is. Binnen dit kader ontstaan op het oog vanzelfsprekende, degelijke en waardevolle gebouwen.

Realisatie van de vraag
In de aanpak van een opgave betekent dit het volgende:
eerst wordt geconstateerd welk element in de omgeving of in de tijd het meest waardevol is voor het project en een misschien nog verborgen potentie in zich draagt.

Vervolgens legt >NZ de wensen van de nieuwe functie vast.

Deze wens en richtlijn uit de context vormen samen de basis van de ontwerpvisie, die in samenspraak verfijnd wordt.

Uitgaande van het uitgewerkte plan en vanuit haar kennis van het geheel voert >NZ de ruimtelijke regie over de realisatie.

Atelier informatie