voor circulair bouwen moet je in zuid-limburg zijn

04/2019

Thomas Bergstra werkt mee aan Europees Centrum voor Circulair Bouwen

De bouw produceert op dit moment 35% van het afval en 43% van de CO2-uitstoot. De huidige energie- en materiaalverkwisting is ontzagwekkend. De voorspelling is echter dat de gebouwde omgeving voor 2050 honderd procent circulair zal zijn. Gebouwen worden dan niet gezien worden als een af-product dat je naderhand sloopt, maar als een zich steeds veranderende structuur die zich aanpast aan het gebruik en nieuwe technologische ontwikkelingen. Het Green Transformable Building Lab (GTB Lab) in Heerlen onderzoekt en test nieuwe circulaire concepten, bedrijfsmodellen en productieprocessen voor transformatie en hergebruik van gebouwen en bouwdelen. Geen wegwerpgebouwen, maar gebouwen als materialenbanken.

Thomas Bergstra stelde voor GTB Lab twee publicaties samen met verkenningen en ontwerpstrategieën voor omkeerbaar bouwen. Daarnaast droeg hij bij aan de organisatie van het internationale symposium over (circulair) omkeerbaar bouwen op 29 oktober 2018. Het symposium is gepresenteerd en bijgewoond door professionals uit heel Europa. Drijvende kracht achter het symposium is Elma Durmisevic, oprichter van GTB Lab en onderdeel van het EU-project Buildings as Material Banks (BAMB). 5 pilotprojecten werken hierin samen aan circulaire oplossingen die de bouw structureel veranderen.